امروز : یکشنبه ، 30 اردیبهشت 1403        ساعت :
درباره ما

درباره ما

آزمایشگاه پاسارگاد در یازدهم شهریورماه سال 1391 افتتاح شد.این ازمایشگاه دارای بخشهای بالینی-پاتولوژی-سیتولوژی است.

کلیه تستهای تخصصی و فوق تخصصی در این مرکز قابل انجام بوده و موارد نادر به آزمایشگاههای معتبر تهران ارسال می شود.