امروز : جمعه ، 15 مهر 1401        ساعت :
اخبـــار
توجه ١٤٠١/٢/٤
منبع خبر :

قابل توجه همشهریان گرامی

به زودی آزمایشگاه پاسارگاد به 30 متر پایین تر-طبقه فوقانی داروخانه دکتر خوشنام فر انتقال می یابد.

[ بازگشت ]