امروز : دوشنبه ، 3 اردیبهشت 1403        ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
14
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d
نوع نمونه
Serum/Plasma(H,E)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
4-8
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
F
مورد استفاده
چربي با دانسيته خيلي كم
نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
وي ال دي ال