امروز : یکشنبه ، 30 اردیبهشت 1403        ساعت :
جستجوی آزمایش

حجم نمونه
3 میلی لیتر خون
کمترین حجم نمونه
2 ملی لیتر
نگهداری نمونه
پلاسما را فریز و در دمای 18-
حمل و نقل نمونه
سرم را جدا و فریز و یا در دمای سرد سریعا منتقل شود
نیازهای همراه نمونه
مشخصات کامل بیمار
راهنمای جمع آوری نمونه
بعد از 12-8 ساعت ناشتا ار بیمار نمونه گیری می شود
اطلاعات لازم از بیمار
نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار
معیار رد نمونه
نمونه هایی که زیاد در دمای معمولی مانده باشند
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
12-8 ساعت ناشتا
مورد استفاده
برای تشخیص دیابت
نام روش اندازه گیری
دستگاهی
نام های مشابه
قند خون ناشتا