امروز : چهارشنبه ، 8 بهمن 1399        ساعت :
جستجوی آزمایش

نوع نمونه
Plasma,RH
حجم نمونه
EDTA
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
2
نام های مشابه
دي گزيلوز خون يا ادرار