امروز : چهارشنبه ، 2 فروردین 1402        ساعت :
جستجوی آزمایش

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
2d
نوع نمونه
Serum/Plasma(Citrate,EDTA,Li-H,Na-H,NH4-H,K-Oxalate,Na-F)
حجم نمونه
0.3
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
نام روش اندازه گیری
Electrochemiluminescence
نام های مشابه
دي اچ اي آ