امروز : چهارشنبه ، 8 بهمن 1399        ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
45
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
72h
نوع نمونه
Serum-Plasma 
حجم نمونه
0.2 
نگهداری نمونه
2-8 '
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
نام روش اندازه گیری
Immunochemiluminescence
نام های مشابه
فرتينين