امروز : چهارشنبه ، 8 بهمن 1399        ساعت :
جستجوی آزمایش

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
سرم گیری ظرف 2h (از3روز قبل قرص اهن مصرف نشود)
نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
آهن