امروز : چهارشنبه ، 2 فروردین 1402        ساعت :
جستجوی آزمایش

کد آزمایش
228
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1m
نوع نمونه
Serum 
حجم نمونه
0.5
نگهداری نمونه
-20
حمل و نقل نمونه
زنجیره سرد
نام روش اندازه گیری
Immunoflurescence
نام های مشابه
کالاآزار آنتي بادي