امروز : یکشنبه ، 27 خرداد 1403        ساعت :
جستجوی آزمایش

مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
48H
نوع نمونه
Serum/Plasma(E,H)
حجم نمونه
0.2
نگهداری نمونه
'2-8
حمل و نقل نمونه
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
نام روش اندازه گیری
ELISA
نام های مشابه
هليكوباكتر پيلوري - IgG